Харалт: Мэдээ мэдээлэл

Үндсэн мэдээ мэдээлэл

Мэдээ мэдээлэл
0

Монгол орны нийт нутгаар хуурайшилт ихтэй, нийслэлийн хувьд ногоон бүс дэх хуурайшилтын зэрэглэл аюултай түвшинд…

1 3 4 5