Гар зургийн уралдааны дүн гарлаа

0

 

Гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэхэд хүүхдийн оролцоо сэдэвт гар зургийн уралдааныг Ерөнхий боловсорлын 35 дугаар сургуулийн ахлах ангийн сурагчдын дунд зохион байгуулан 1, 2, 3 дугаар байрыг тус тус эзлүүлэн үнэ бүхий зүйлээр шагналаа. Сурагчдын ирүүлсэн бүтээлүүдээс 8Б ангийн сурагч Л.Эрдэнэсан 1 дүгээр байр, 9В ангийн сурагч И.Номин-Эрдэнэ 2 дугаар байр, 12В ангийн сурагч Б.Отгонзаяа 3 дугаар байрыг тус тус эзэллээ.

 

9в ангийн сурагч И.Номин-Эрдэний бүтээл

12в ангийн сурагч Б.Отгонзаяа

 

8б ангийн сурагч Л.Эрдэнэсангийн бүтээл