Норм нормативын баримт бичгийн хэрэгжилтийг шалгах төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг явуулж байна

0

Монгол Улсын Шадар Сайдын баталсан Хүн ам олноор цуглардаг, Худалдаа, Олон нийтийн байгууллагуудад Монгол Улсын Галын Аюулгүй Байдлын тухай хууль, норм нормативын баримт бичгийн хэрэгжилтийг шалгах төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг Сүхбаатар дүүргийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад батлагдсан удирдамжийн дагуу хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна.