Сүхбаатар дүүргийн 3 дугаар хороонд байрлах “Өгөөж чихэр боов” ХК-нд гамшгаас хамгаалах болон гал түймрийн улсын хяналтын чиглэлээр шалгалт зохион байгууллаа.

0