“Бэлэн бай” сургалт зохион байгууллаа

0

Сүхбаатар дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж байгаа “Ньюком Проперти” ХХК-ийн нийт 52 ажилтан албан хаагчдад Гал түймэр, гамшиг ослын үед өөрийгөө болон бусдыг аврах, гал унтраах анхан шатны багаж зэвсэглэмжийг ашиглах сэдвээр 2 цагийн сургалт, мөн гал унтраах дадлага сургуулийг зохион байгуулж, сургалт дадлагын ололт, амжилт, алдаа дутагдалд, үнэлгээ дүгнэлт өгч цаашид авч хэрэгжүүлэх ажлын талаар заавар зөвлөмж өгч ажиллалаа.