СОЁМБО ДААТГАЛЫН АЖИЛЧИД ГАМШГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ СУРГАЛТАНД ХАМРАГДЛАА.

0

Сүхбаатар дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах “Соёмбо Даатгал” ХХК-ийн ажилчдад гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, гамшгаас хамгаалах болон галын аюулгүй байдлын тухай хуульд иргэн, аж ахуйн нэгжийн үүргийг сургалтаар танилцуулж, аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа, гал түймрийн дүрэм, норм стандартыг сахиж ажиллах талаар мэдээлэл өгч ажиллалаа. Сургалтанд тус байгууллагын 32 ажилтан хамрагдлаа.