СҮМ, ХИЙД ШАШНЫ БАЙГУУЛЛАГУУДАД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАН АЖИЛЛАЖ БАЙНА.

0

Сар шинийн баярын арга хэмжээтэй холбогдуулан Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын даргын баталсан удирдамжийн дагуу тус дүүргийн хэмжээнд Сүм хийд, Шашны байгууллагын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж байгууллагуудын барилга байгууламжуудад Гамшгаас хамгаалах болон Гал түймрийн улсын хяналтыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөт бус шалгалтыг зохион байгуулан ажиллаж байна.