“БЭЛЭН БАЙ” СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

0

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа “Эхлэх хүч” ХХК-ийн “Lord Garden” рестораны Ажилтан, алба хаагчдад гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, гамшгаас өөрийгөө болон бусдыг хамгаалах, байгууллагын гамшгийн эрсдэлийг бууруулах, гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх, зохион байгуулах мэдлэг, чадвар хандлагыг төлөвшүүлэх зорилгоор тус байгууллагын 22 ажилчдад сургалтыг зохион байгууллаа.