ЦАГ ҮЕИЙН АСУУДЛААР СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН ОНЦГОЙ КОМИССЫН АНХДУГААР ХУРЛЫГ ХУРАЛДУУЛЛАА.

0