Албан хаагчид эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагдлаа.

0

НОБГ-н даргын А/102 дугаар тушаалын дагуу хэлтсийн бие бүрэлдэхүүн Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагдлаа.