2 өрхийн цахилгааны утсыг шинэчлэн сольж өгөв

0

НОБГ-ын дэд дарга болон хэлтсийн даргын баталсан удирдамж, төлөвлөгөөний дагуу гэр хорооллын айл өрхийн цахилгааны шөнийн хэрэглээний тарифын хөнгөлөттэй холбоотой гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх ажлыг дүүргийн 18,20 -р дугаар хороодуудад 11 дүгээр сарын 28-ны өдөр зохион байгуулахад ОБХэлтэсээс 5 албан хаагч, “УБЦТС” ТӨХК-ийн Зүүн түгээхийн 2 инженер 5 монтёр, 8 хэсгийн ахлагч нийт 25 иргэнд танхимын сургалт зохион байгуулж 40 өрхийн 78 иргэнд урьдчилан сэргийлэх материал тараан эрсдэлтэй 2 өрхийн цахилгааны утсыг шинэчлэн солих ажлыг зохион байгууллаа.