Команд штабын сургууль зохион байгууллаа

0

2017 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдөр Цус сэлбэлт судлалын судлалын үндэсний төвийн гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийн удирдах бүрэлдэхүүнд команд штабын дадлага сургуулийг зохион байгуулсан. Сургалтаар мэргэжлийн ангийн удирдах бүрэлдэхүүнийг газар хөдлөлт, гал түймэр, хөлдөлт гэсэн 3 цагийн байдал дээр  ажиллуулж, үнэлгээ дүгнэлт өгч ажиллалаа.