Сүм хийд, шашны байгууллагуудад хяналт, шалгалт явуулж байна

0

Сар шинийн баярын арга хэмжээтэй холбогдуулан Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын даргын баталсан удирдамжийн дагуу тус дүүргийн хэмжээнд Сүм хийд, Шашны байгууллагын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж байгууллагуудын барилга байгууламжуудад Гамшгаас хамгаалах болон Гал түймрийн улсын хяналтыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөт бус шалгалтыг SBN телевизтэй хамтарч зохион байгуулан ажиллалаа. 2018.01.30.