Хөдөлгөөнт ухуулга сурталчилгаа хйив

0

Дүүргийн хэмжээнд гал түймрийн дуудлагын тоо өссөн 15, 17-р хороодын гудамж, үйлчилгээний байгууллагын гадна талбайд Галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх хөдөлгөөнт ухуулга сурталчилгааны ажлыг гэрэл холбоны автомашины чанга яригчаар тухайн хороодод хийж гүйцэтгэлээ.