Дүүргийн 13, 14 дүгээр хорооны айл өрхүүдэд заавар, зөвлөгөө өглөө

0

2018 оны 02 дугаар сарын 09-ны өдөр Сүхбаатар дүүргийн 13, 14 дүгээр хороодын 4, 5, 6 -р гудамжны 5/2-оос 5/56 тоот өрхүүд, Рашаантын 10-р гудамжны 520-547 тоот, Ногоон талбайн 5/21-5/33 тоотийн нийт 58 айл өрхийн 110 иргэнд Сар шинийн баярын үеэр галын аюулгүй байдлаа хангах талаар заавар, зөвлөгөө өгч, урьдчилан сэргийлэх материал 120 ширхэгийг тараан, хорооны Засаг дарга нараар тодорхойлолт гаргуулан ажиллаа.