Гал, гал түймэр гэж юу вэ?

0

Гал, гал түймэр гэж юу вэ?