Ажлын байрны галын аюулгүй байдлын дүгнэлт шинээр авах буюу сунгуулах

0

Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.1.7 шинээр баригдаж байгаа барилга байгууламжид гал унтраах тоног төөөрөмж, анхан шатны багаж хэрэгсэл, бодис материал зэргийг байрлуулан ашиглахдаа гал түймэртэнй тэмцэх, асуудал эрхэлсэн байгууллагад мэргэжлийн дүгнэлтийг гаргуулна гэсэн заалтыг үндэслэн:

Барилга байгууламжид гал унтраах тоног төхөөрөмж, анхан шатны багаж хэрэгсэл, бодис материал зэргийг байрлуулан ашиглахдаа ажлын байрны галын аюулгүй байдлын дүгнэлт гаргуулна.

Галын аюулгүй байдлын дүгнэлт ава иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудын бүрдүүлэх материалын жагсаалт:

  1. Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хуулбар
  2. Ажлын байрны галын аюулгүй байдлын дүгнэлт
  3. Хүсэлт /албан бичгээр/
  4. Өргөдөл /хувь хүн/
  5. Дүгнэлтийн үнэ 12500 төгрөг

Банк: Улаанбаатар банк

Данс: 2611172382

Хүлээн авагч: Чингэлтэй дүүргийн татварын хэлтэс