Шингэрүүлсэн шатдаг хийг болгоомжтой ашиглахыг зөвлөж байна.

0
Сүхбаатар дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсээс шингэрүүлсэн шатдаг хийн тоног төхөөрөмж ашиглаж буй иргэн, аж ахуйн нэгжид дараах зөвлөмжүүдийг хүргүүлж байна.  
Мөн Хийн Хангамж БНбД 42-01-04, Хийн Хангамж /нэмэлт өөрчлөлт/ БНбД 42-01-04/2008, Хийн Хоолойн угсралт БНбД 42-02-04, Хийн аж ахуйн аюулгүй ажиллагааны дүрэм, Хийн аж ахуйн техник ашиглалтын дүрмүүдийн холбогдох заалтуудыг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллаж байхыг анхааруулж байна.

 

 

 

 

 

 

 

 

Хийн тоног төхөөрөмж ажиллуулахад анхаарах зүйлс:

 • Хийтэй баллоныг дулаан үүсгэгч буюу халаах хэрэгслээс 1 метр, ил галаас 5 метрээс доошгүй зайд байрлуулна;
 • Хийн тоног төхөөрөмжийг ажиллуулж байх үед хараа хяналтгүй орхихгүй байх;
 • Агааржуулагч ажиллуулах эсвэл өрөөний салхивчийг нээлттэй байлгах;
 • Баллон солих үед ил гал гаргахгүй байх, цахилгаан тоног төхөөрөмжийг салгасан байх;
 • Хийн тулга /плитка/-н дээр болон түүний ойролцоо амархан шатах эд зүйлс байрлуулж болохгүй;
 • Хийн төхөөрөмжийг ажиллуулж дууссаны дараа баллоны хаалтыг заавал хаах;
 • Хийн плитканы хаалтыг зориулалтын бус зүйлээр /бахь, чимхлүүр, хөшүүрэг гэх мэт/ эргүүлж болохгүй;
 • Хийн хоолойноос уяа уяж болохгүй;
 • Бага насны хүүхэд болон хийн тоног төхөөрөмж ашиглах дүрмийг мэддэггүй хүнийг хийн тоног төхөөрөмжид ажиллуулахгүй байх;
 • Хийн төхөөрөмжтэй газар унтаж болохгүй
 • Хийн баллоныг нарны гэрлийн шууд тусгалаас хамгаалах, хэт халааж болохгүй;
 • Хангагч байгууллагаас олгосон хэрэглэгчийн дэвтэр, зааварчилгааг мөрдөх;

Хийн тоног төхөөрөмжөөс хий алдагдаж үнэртсэн тохиолдолд:

 • Өрөө тасалгааны хаалга цонхнуудыг нээж, хүмүүсийг аюултай бүсээс холдуулах;
 • Хийн тоног төхөөрөмжийг унтраах;
 • Баллоны хаалтыг сайн хаах;
 • Ил гал гаргах, шүдэнз зурах, тамхи татахгүй байх;
 • Цахилгааны унтраалга, залгуур зэргээс оч хаях, богино холбоо үүсэхээс сэргийлэн залгаатай цахилгаан хэрэгслийг унтраахгүй байх, нэмж цахилгаан хэрэгсэл залгахгүй байх;

Шингэрүүлсэн шатдаг хий авахад анхаарах зүйлс:

 • Баллоны дээд бөмбөгөр хэсэгт үйлдвэрлэсэн байгууллагын тэмдэг, үйлдвэрлэсэн он, сар, өдөр, тэмдэглэгдсэн байна;
 • Баллоны хаалт ямарч согоггүй байна;
 • Баллоны баталгаажилтын хугацаа дуусаагүй байна;
 • Баллон бүрэн будагтай байх;

Хийг тээвэрлэх, хадгалах:

 • Хийг тусгайлан бэлтгэсэн модон дэр буюу хоорондоо харшихгүй резинэн жииргэвч хэрэглэн автомашин ба вагоноор тусгай тэмдэгтэй тээвэрлэнэ;
 • Хийтэй баллоныг унагаж болохгүй;
 • Баллонтой хийг орон сууц, сургууль цэцэрлэг, ахуйн үйлчилгээ зэрэг хүн олноор цуглардаг газруудад 3-аас дээш ширхэгийг хадгалахыг хориглоно;
 • Задгай буюу битүү агуулахад сэрүүн газар хадгална;

Дараах баллоныг ашиглахыг хориглоно.

 • Баталгаажилтын хугацаа дууссан;
 • Хаах хэрэгсэл бүрэн бус;
 • Баллоны их биеийн 1/3 нь будаггүй;
 • Хүзүүвчин дэх бичиглэл буюу пайзгүй;
 • Металл хийцэд өөрчлөлт орсон;
 • Хүзүүвч болон суурь гэмтэлтэй